Sosiaalipedagoginen hevostoiminta perustuu yksilön omaan kokemukseen ja sen kautta oppimiseen ja asioiden oivaltamiseen. Siinä on tärkeää aikuisen läsnäolo, tuki ja huomio. Se on sosiaalisen ja pedagogisen työn yhdistämistä.

Hevosen avulla pyritään näyttämään niiden asioiden tärkeys, joista oma hyvinvointi syntyy, kuten esimerkiksi puhtaus, terveellinen ravinto, säännölliset ruoka-ajat, sopiva liikunta ja riittävä lepo.

Toiminnan painopisteitä:

– kokemukset ja niiden jakaminen

– keskittymiskyvyn ja itsetunnon kehitys

– osallistuminen, vastuunkanto ja yhteistoiminta

– vuorovaikutus, elämyksellisyys ja kokonaisvaltaisuus

– sosiaalinen kuntoutuminen ja syrjäytymisen ehkäisy

Olen peruskoulutukseltani sairaanhoitaja ja suorittanut Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan täydennyskoulutuksen Kuopion Yliopistolla v. 2005.

sosiaali
macho